Πολιτικός Μηχανικός - Τεχνικό Γραφείο | Ντόκος Κυριάκος

Πυθαγόρα 8
141 22 Νέο Ηράκλειο

Τηλέφωνο 210 28.50.639
Κινητό τηλέφωνο 6932 73.59.82

dokos@ath.forthnet.gr
kyriakosntokos@gmail.com

map

Στην αρχή

Μελέτες από το Τεχνικό Γραφείο του κ. Κυριάκου Ντόκου στο Νέο Ηράκλειο


Το τεχνικό γραφείο του κ. Κυριάκου Ντόκου, με έδρα το Νέο Ηράκλειο αναλαμβάνει την έκδοση οικοδομικών αδειών, η μελέτη, επίβλεψη και κατασκευή κτηριακών εγκαταστάσεων, καθώς και ανακαινίσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων.

Επίσης, αναλαμβάνουμε τη σύνταξη τοπογραφικών διαγραμμάτων, τακτοποιήσεις αυθαιρέτων (Ν.4178/2013) και την έκδοση πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης