Αντικατάσταση Κουφωμάτων από το Τεχνικό Γραφείο του κ. Κυριάκου Ντόκου στο Νέο Ηράκλειο

 
Ο κ. Κυριάκος Ντόκος στο Νέο Ηράκλειο αναλαμβάνει με ευθύνη και βασισμένος στην μεγάλη εμπειρία του την αντικατάσταση των εξωτερικών κουφωμάτων ενός κτιρίου με σύγχρονα και περισσότερο αποδοτικά κουφώματα.

Η αντικατάσταση των κουφωμάτων αποτελεί μια πολύ σημαντική παρέμβαση, που στοχεύει στην αναβάθμιση των υφιστάμενων κτιρίων και στην εξοικονόμηση ενέργειας.

Το τεχνικό γραφείο μας στο Νέο Ηράκλειο παρέχει την εν λόγω υπηρεσία στην καλύτερη σχέση ποιότητας – τιμής.
 
 
 
Πολιτικός Μηχανικός - Τεχνικό Γραφείο | Ντόκος Κυριάκος
 
Πυθαγόρα 8
14122 Νέο Ηράκλειο
Τηλέφωνο: +302102715183
Κινητό τηλέφωνο: +306932735982