Μελέτες από το Τεχνικό Γραφείο του κ. Κυριάκου Ντόκου στο Νέο Ηράκλειο

 
Το τεχνικό γραφείο του κ. Κυριάκου Ντόκου, με έδρα το Νέο Ηράκλειο αναλαμβάνει την έκδοση οικοδομικών αδειών, τη μελέτη, επίβλεψη και κατασκευή κτιριακών εγκαταστάσεων, καθώς και ανακαινίσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων.

Επίσης, αναλαμβάνουμε τη σύνταξη τοπογραφικών διαγραμμάτων, τακτοποιήσεις αυθαιρέτων (Ν.4178/2013) και την έκδοση πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης.
 
 
 
Πολιτικός Μηχανικός - Τεχνικό Γραφείο | Ντόκος Κυριάκος
 
Πυθαγόρα 8
14122 Νέο Ηράκλειο
Τηλέφωνο: +302102715183
Κινητό τηλέφωνο: +306932735982